Nela Law Firm Miresevini në Rreth Nesh
Rreth Nesh

STUDIO LIGJORE ``NELA``

STUDIO LIGJORE “NELA” u krijua në vitin 2015 me qëllimin për të ofruar shërbim ligjor cilësor ndaj klientit.

Në një mjedis ligjor me dinamik të vazhdueshme, ne ofrojmë këshilla të drejtpërdrejta për klientët që kërkojnë zgjidhje praktike ligjore. STUDIO LIGJORE “NELA” është veçanërisht e shquar për ekspertizën e saj në çështje gjyqësore penale, civile, dhe në këshillimin e individëve dhe kompanive për biznesin dhe çështjet e krimit tatimor.

Firma ofron shërbime këshillimore kundrejt shoqërive tregtare të huaja dhe Shqiptare. Firma operon në mënyrë të suksesshme duke orientuar palët drejt  zgjidhjes me efiçente, duke synuar arritjen e suksesit për cdo rast.

Në saj të bashkëpunimit me çdo klient, si dhe trajtimit efiçent të çdo rasti, duke përdorur jo vetëm konsulencën në mjediset e studios por edhe diskutimet online, STUDIO LIGJORE “NELA” ka ofruar në çdo rast përfaqësim të suksesshëm dhe ka mbrojtur interesat ligjore të çdo klienti.

Lexo me shume

STUDIO LIGJORE ``NELA``

Stafi

STUDIO LIGJORE ``NELA``

Shërbimet që ofrojmë

Në Studio & Nëpërmjet Video-Konferencës

Pse duhet të zgjidhni

STUDION LIGJORE ``NELA``

Counter Icon
1820 +

Çështje

Counter Icon
1805 +

Klientë

Counter Icon
1025 +

Ndërmjetësime

Counter Icon
1210 +

Raste Suksesi