Av. R. Musaraj

Rina Musaraj, lindur në Vlorë, më një eksperiencë 2 vjeçare në fushën e Avokatisë, e diplomuar në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorë në fushën e Drejtësisë. Në vitin 2018 është diplomuar si Juriste e së Drejtës Civile Master Shkencor.
Ka marrë certifikime të ndryshme në:
  • E drejta Europiane e Azilit
  • EuropeDay
  • Hack #EU Integration
  • Marrëdhënia e punës

Është specializuar në:

  • E drejtë familjare
  • Dëmshpërblim nga aksidenti
  • Marrëdhënie pune
  • Penale