Av. Xharije Nela ka lindur në Kukës, më datë 02 Nëntor 1989. Ka përfunduar studimet në Drejtësi në vitin 2011 dhe studimet post universitare duke marrë titullin Master i Shkencave, në E Drejtë Civile, në vitin 2013. Ka përfunduar me sukses studimet në shkollën e Avokatisë në vitin 2014 dhe po në këtë vit është…

Rina Musaraj, lindur në Vlorë, më një eksperiencë 2 vjeçare në fushën e Avokatisë, e diplomuar në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorë në fushën e Drejtësisë. Në vitin 2018 është diplomuar si Juriste e së Drejtës Civile Master Shkencor. Ka marrë certifikime të ndryshme në: E drejta Europiane e Azilit EuropeDay Hack #EU Integration Marrëdhënia…

Asije Tuku ka lindur ne Lushnje me Dt 06.10.1993 Ne vitin 2016 ka perfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Drejtesise ne Tirane dhe ne vitin 2018 ka perfunduar Master Profesional Penal. Znj. Tuku ka punuar per dy vite ne Ministrine e Drejtesise konkretisht ne sektorin e Inspektimit te profesioneve te lira dhe ato gjyqesore…

Av.Msc.Eva Hamitaj ka përfunduar me sukses studimet në Fakultetitn e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës si dhe studimet Master i Shkencave ne Procedure Penale, në vitin 2011, dhe ne vitin 2013 është licencuar Avokate , nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë ,Tiranë. Në vitin 2017 ka përfunduar studimet master në sektorin e  legjislacionit Evropian për  tregti dhe…