F. Nela

Fatbardha Nela ka lindur ne Kukes me 27.06.1995. Ne vitin 2017 ka perfunduar studimet e larta Bachelor per Financ Banke, ne Universitetin Europian te Tiranes. Ne vitin 2019 ka perfunduar Masterin e Shkencave specifikisht per degen Kontabilitet dhe Raportim Financair. Gjate kesaj periudhe ka punuar ne nje zyre kontabiliteti “Etleva Treska”ne nje periudh nje vjecare.

Gjat periudhes se studimeve ka kryer disa kurse finaciare, si:

  • Trajnim profesional i kontabilitetit
  • Programi Financiar “Financa 5”
  • Program Financiar “Kontabilitet Alpha”

Gjithashtu ka marre pjes ne disa trajnime ku dhe eshte Certefikuar ne:

  • Etika e Biznesit
  • Per Biznesin
  • Siguria Kibernetik